Prawo sportowe

Sport nam zawsze w duszy grał. Zanim zostaliśmy prawnikami byliśmy sportowcami.

Członkowie naszego zespołu uprawiali sport zawodowo. 

Znając świat sportu “od szatni”, świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa sportowego, zarówno na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków oraz organizacji sportowych, zawodników, trenerów i innych osób związanych z branżą.

Więcej

W czym pomagamy?

  • przygotowujemy umowy transferowe, sponsorskie, marketingowe, reklamowe w sporcie,
  • prowadzimy sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej w sporcie oraz ochrony dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku sportowca, 
  • przygotowujemy rozwiązania korporacyjne dla sportowych spółek akcyjnych,
  • opracowujemy akty wewnętrzne polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,
  • sporządzamy umowy pomiędzy klubami, stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, zawodnikami, agentami sportowymi, sponsorami,
  • reprezentujemy zawodników, kluby, trenerów, agentów i menedżerów sportowych w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi, organami związkowymi, powszechnymi, administracyjnymi, organami skarbowymi, organami egzekucyjnymi, itd.,
  • zapewniamy bieżącą obsługę prawną stowarzyszeń, związków sportowych i polskich związków sportowych,
  • przygotowujemy umowy na korzystanie z wyników polskich związków sportowych.