Prawo korporacyjne

Pomagamy sprostać wyzwaniom biznesowym i korporacyjnym.

Tworzenie struktury korporacyjnej pojedynczych przedsiębiorstw i całych grup kapitałowych wymaga opracowania długookresowych planów i strategii biznesowych, ale także rozwiązywania bieżących problemów spółek.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Partnerów Kancelarii oraz całego Zespołu praktyki korporacyjnej, skutecznie rozwiązujemy konflikty własnościowe, proponując takie rozwiązania prawne, aby zarówno właściciele/udziałowcy mniejszościowi, jak i większościowi, byli ich beneficjentami. 

Uczestniczymy jako profesjonalni pełnomocnicy w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, działając dla indywidualnego dobra mocodawców oraz interesów reprezentowanych  przez nich spółek. 

W ramach dobrych praktyk ładu korporacyjnego, tzw. corporate governance, doradzamy w kwestiach m.in. wewnętrznych regulacji korporacyjnych i sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych oraz nadzoru właścicielskiego.

Więcej

W czym pomagamy?

  • doradzamy w bieżącej działalności spółek, grup kapitałowych, holdingów, funduszy inwestycyjnych i private equity,
  • doradzamy władzom spółek: organom właścicielskim i nadzorczym oraz członkom zarządów i rad nadzorczych,
  • organizujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy,
  • sporządzamy projekty uchwał i innych wewnętrznych aktów spółki,
  • uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS/PRS),
  • doradzamy przy implementacji zasad corporate governance,
  • doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek oraz odpowiedzialności samych spółek,
  • sporządzamy i weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy handlowe,
  • doradzamy przy tworzeniu nowych spółek i przekształceniach istniejących, a także przy rozwiązywaniu, likwidacji i restrukturyzacji spółek, w tym tzw. share deals, asset deals oraz joint-ventures.