Zamówienia publiczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych.

Dzięki znajomości rynków regulowanych, m.in. nowych technologii, budowlanego, transportowego i energetycznego, zapewniamy pełną obsługę prawną w obszarze prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Doradzamy w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Od lat prowadzimy projekty z zakresu prawa zamówień publicznych dotyczące zamówień na usługi, dostawy, czy też roboty budowlane.

Skutecznie wspieramy Klientów w postępowaniach realizowanych w oparciu o nowe PZP we wszystkich trybach.

Więcej

W czym pomagamy?

Wykonawcom:

 • w przygotowaniu ofert i analiz dokumentacji przetargowej,
 • w negocjacjach i spotkaniach z zamawiającym,
 • w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
 • w przygotowaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny,
 • w sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz przystąpieniu do postępowań przed KIO,
 • w sporządzaniu skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych,
 • w prowadzeniu sporów z zamawiającym,
 • w obsłudze na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego.

Zamawiającym:

 • w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz tworzeniu zapytania ofertowego,
 • w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
 • w pracach komisji przetargowej,
 • w nadzorze i kompleksowym prowadzeniu postępowania,
 • w reprezentacji przed KIO i sądami okręgowymi,
 • w sporządzaniu odpowiedzi na odwołania i skargi,
 • w opracowaniu regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń,
 • w sporządzaniu dokumentacji przetargowej,
 • w kontroli formalno-prawnej ofert złożonych przez wykonawców oraz kompleksowej obsłudze korespondencji z wykonawcami.

Eksperci.