Nowe przedsięwzięcia i start-upy

BCLA wspiera nowe firmy oraz ludzi z pomysłami na ciekawy, innowacyjny biznes.

Więcej

W czym pomagamy?

  • obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet, head of terms, umowy inwestycyjne,
  • przygotowujemy dokumentację korporacyjną spółek start-upowych, umowy wspólników, umowy opcji dla inwestorów,
  • zakładamy start-upom spółki dostosowane do ich potrzeb,
  • pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych,
  • przygotowujemy rozwiązania prawne z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej,
  • reprezentujemy start-upy w sporach z inwestorami oraz w sporach wewnątrzkorporacyjnych.