Transakcje/M&A

Przygotowujemy i prowadzimy kompleksowe projekty transakcyjne.

Tworzenie struktury korporacyjnej pojedynczych przedsiębiorstw i całych grup kapitałowych wymaga opracowania długookresowych planów i strategii biznesowych, ale także rozwiązywania bieżących problemów spółek.

Przygotowujemy transakcje poprzedzone audytami due diligence z uwzględnieniem aspektów przepisów sektorów regulowanych, w tym z zakresu nieruchomości, energetyki, transportu, medycyny.

Doradzamy Klientom, jak w pełni zabezpieczyć ich interesy w całym procesie transakcyjnym – od przygotowania struktury transakcji poprzez przygotowanie właściwych umów głównych i towarzyszących, aż do zamknięcia transakcji. 

Reprezentujemy również naszych Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych „potransakcyjnych”, tzw. post M&A.

Więcej

W czym pomagamy?

  • przeprowadzamy korporacyjne audyty due diligence na potrzeby przeprowadzenia transakcji,
  • uzyskujemy zgody publicznoprawne na przeprowadzenie transakcji,
  • doradzamy na wszystkich etapach transakcji, w tym opracowujemy porozumienia regulujące strukturę oraz poszczególne etapy transakcji, sporządzamy listy intencyjne, porozumienia wstępne, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy przedwstępne, zobowiązujące i rozporządzające, których przedmiotem są udziały albo akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa lub określone składniki majątkowe,
  • przygotowujemy zabezpieczenia transakcji, zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym,
  • doradzamy we wszelkich sprawach korporacyjnych związanych z przekształceniem spółki, podziałem lub połączeniem bądź przejściem przedsiębiorstwa spod kontroli jednej grupy kapitałowej do drugiej, w tym przy przenoszeniu praw i obowiązków z istniejących umów,
  • doradzamy w sprawach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych, a także powiązanych z transakcją obowiązków o charakterze publicznoprawnym.