Gry hazardowe

Jako jedyni oferujemy tak kompleksowe usługi prawne dla branży hazardowej.

Nasi eksperci posiadają unikalne i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego dla firm prowadzących działalność hazardową, a w szczególności w zakresie zakładów wzajemnych oraz kasyn.

Działalność w zakresie gier hazardowych w Polsce podlega szczegółowym regulacjom prawnym wynikającym wprost z ustawy o grach hazardowych, jak również z regulacji ustaw podatkowych, karno-skarbowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Przygotowujemy rozwiązania prawne dla branży gamingowej, zarówno w zakresie gier przeznaczonych na potrzeby hazardu, jak również pozostałych gier video.

Więcej

W czym pomagamy?

 • w wyborze dostawców rozwiązań technicznych dla branży hazardowej, zarówno w zakresie software, jak i hardware, w tym negocjujemy umowy z dostawcami oprogramowania i sprzętu,
 • we wdrażaniu na rynku polskim produktów hazardowych, które funkcjonują na rynkach zagranicznych pod innymi regulacjami prawnymi (specjalne rodzaje zakładów, nowe zasady prowadzenia kont graczy i rozliczeń z graczami), dostosowania ich do regulacji prawnych funkcjonujących na rynku polskim,
 • w przygotowaniu struktury korporacyjnej dla spółek uzyskujących zezwolenie, w tym weryfikujemy spełnianie wymogów wynikających z ustawy o grach hazardowych – przez wspólników, członków organów oraz doradzamy w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby weryfikacji źródeł pochodzenia kapitału w spółce,
 • w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności hazardowej, w szczególności na urządzanie zakładów wzajemnych, zarówno dla zezwoleń stacjonarnych (punkty naziemne), jak również zezwoleń internetowych,
 • w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby uzyskania zezwolenia, w tym w szczególności: 
  • sporządzanie regulaminów gier oraz regulaminów odpowiedzialnej gry,
  • weryfikacja dokumentacji technicznej strony internetowej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi regulatora rynku,
  • przygotowywanie rozwiązań i wytycznych dla dostawców dokumentacji,
  • weryfikacja zewnętrznych ekspertyz dowodów udziału w zakładach,
  • weryfikacja mechanizmów działania strony internetowej, zasad rejestracji gracza, zasad zawierania i rozliczania zakładów,
 • w przygotowaniu wewnątrzkorporacyjnych rozwiązań dla firm hazardowych z zakresu ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, compliance, dozwolonej reklamy,
 • w przygotowaniu rozwiązań marketingowych i reklamowych,
 • w przygotowaniu regulaminów platform afiliacyjnych oraz programów dla partnerów afiliacyjnych,
 • w bieżącej obsłudze spraw przed urzędami celno-skarbowymi, w tym dokonywaniu zgłoszeń zmiany akt weryfikacyjnych, przeprowadzaniu urzędowych sprawdzeń oraz czynności kontrolnych,
 • w bieżącej obsłudze postępowań prowadzonych przed Ministrem Finansów, w tym w uzyskiwaniu wytycznych i interpretacji z zakresu prawa gier hazardowych,
 • w sporach z organami skarbowymi lub celno-skarbowymi z zakresu gier hazardowych.