Nowe technologie

Nowe technologie
wkraczają w XXI wiek.

Implementacja rozwiązań technologicznych w firmach to już nie życzenie, ale konieczność. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, rozwiązania typu cloud computing, przetwarzanie danych, innowacyjne aplikacje i programy informatyczne, wspomagająca infrastruktura – to wszystko powstało, aby wyniki ludzkiej pracy były jeszcze bardziej chronione i efektywne.

W BCLA zapewniamy najwyższy poziom kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii.

Więcej

W czym pomagamy?

  • w sporządzaniu, weryfikacji i negocjowaniu kontraktów IT (kontrakty wdrożeniowe, umowy utrzymania i rozwoju, systemy autorskie, projekty outsourcingowe, rozwiązania typu cloud computing),
  • w uzyskiwaniu licencji na programy i aplikacje, ochronie know-how, sporządzaniu i weryfikacji umów prawnoautorskich,
  • w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających (np. wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych),
  • w przeprowadzaniu audytów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych oraz wdrożenia rozwiązań przetwarzania danych pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w poszczególnych sektorach (np. medycznym, finansowym).