Biznes

BCLA świadczy usługi prawne dla biznesu.

W  sposób kompleksowy świadczymy pomoc prawną podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkom prawa handlowego.

Służymy wsparciem jeszcze przed uzyskaniem statusu przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie doboru optymalnej formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz w trakcie jej funkcjonowania.

Wiemy, że każda działalność jest inna, dlatego nasze usługi każdorazowo są dostosowywane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej

W czym pomagamy?

  • wspieramy przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesu, poprzez wybór optymalnej formy prowadzenia działalności dostosowanej do jego potrzeb oraz wymogów rynku, na którym działa,
  • pomagamy przedsiębiorcy zarejestrować działalność we właściwym rejestrze,
  • przygotowujemy dla przedsiębiorcy pakiety wzorcowych umów z pracownikami, współpracownikami, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, 
  • zabezpieczamy prawa do znaków towarowych, know-how, domen internetowych oraz własności intelektualnej,
  • przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy różnego rodzaju umowy gospodarcze w zależności od aktualnych potrzeb Klientów,
  • przygotowujemy rozwiązania prawne z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, procedur compliance oraz ochrony danych osobowych, dostosowane do każdego sektora rynku,
  • prowadzimy postępowania sądowe i administracyjne.