Energetyka (OZE)

Pomagamy rozwijać naszym Klientom potencjał OZE.

Obsługujemy wiodące podmioty z branży energetycznej, które inwestują w energię odnawialną. Współpracujemy z dużymi grupami deweloperskimi przygotowującymi projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. 

Niemal od początku rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, świadczymy pełną obsługę prawną w zakresie realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej, z uwzględnieniem ich charakterystyki i problematyki. Z uwagi na fakt, iż są to długoletnie projekty wspieramy Klientów podczas całego procesu, w celu umożliwienia im realizacji zamierzeń inwestycyjnych w sektorze OZE.

Więcej

W czym pomagamy?

  • w prawnej stronie przygotowywania inwestycji, począwszy od uzyskania tytułu do nieruchomości, poprzez postępowania administracyjne w zakresie wydania decyzji środowiskowych, uchwalenia studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych, a także pozwoleń na budowę,
  • w uzyskaniu warunków przyłączeniowych do polskiej sieci elektroenergetycznej oraz opracowaniu i negocjowaniu umów przyłączeniowych,
  • w konsultacjach z mieszkańcami gmin, na terenie których planowane są projekty inwestycyjne,
  • przy współpracy inwestorów z organami gmin,
  • w obsłudze prawnej transakcji w sektorze energetyki odnawialnej, w tym prowadzeniu due diligence.