Własność intelektualna

Własność intelektualna to istotna część majątku firmy.

Jak ochronić markę, logo? Jak i gdzie zarejestrować wzory opakowań produktów? Czy warto przeprowadzić analizy prawne przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek?

Zapewniamy ochronę dóbr w Polsce i za granicą. Doradzamy w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją. Przeprowadzamy transfery zasobów IP.

Prowadziliśmy wiele projektów w zakresie własności intelektualnej. Wśród naszych Klientów znaleźli się m.in.: producenci żywności, producenci FMCG, spółki IT, działy R&D firm międzynarodowych, spółki nieruchomościowe, firmy z sektora energetycznego, agencje reklamowe, domy mediowe, firmy architektoniczne i projektowe, twórcy i artyści.

Więcej

W czym pomagamy?

  • w sporządzaniu umów oraz porozumień dotyczących przeniesienia lub udzielenia licencji z tytułu praw autorskich lub pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej,
  • w sporządzaniu opinii prawnych, w tym analiz stanów faktycznych pod kątem ewentualnych naruszeń własności intelektualnej, dóbr osobistych i przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  • w przygotowywaniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, WIPO, EPO, EUIPO,
  • w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dochodzeniu płatności wynagrodzenia, odszkodowań lub złożenia przez przeciwników stosownych oświadczeń.