Nieruchomości

Kompleksowa obsługa rynku nieruchomości to jedna
z kluczowych specjalizacji BCLA.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzeniu budowlanego procesu inwestycyjnego.

Doradztwo świadczone przez BCLA obejmuje każdy rodzaj nieruchomości – grunty niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane o różnym przeznaczeniu, w tym na cele usługowe, inwestycyjne, przemysłowe, logistyczne, biurowe i zbiorowego zamieszkania. 

Współpracując na co dzień z deweloperami, wykonawcami robót budowlanych, bankami ziemi, inwestorami i innymi podmiotami realizującymi transakcje na rynku nieruchomościowym, świadczymy pomoc prawną we wszelkich zagadnieniach związanych z ich bieżącą działalnością.

Prawnicy BCLA starają się odpowiadać na indywidualne potrzeby Klientów związane z regulacją rynku nieruchomości, transakcjami M&A, badaniami prawnymi nieruchomości (due diligence), procesami inwestycyjnymi i komercjalizacją oraz projektami innowacyjnej gospodarki.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, począwszy od wsparcia podczas negocjacji i procesu nabycia nieruchomości, poprzez reprezentowanie we wszelkich czynnościach prawnych procesu inwestycyjnego, aż do oddania inwestycji do użytkowania. Prowadzimy również obsługę prawną transakcji zbycia nieruchomości lub jej komercjalizacji w drodze najmu lub dzierżawy.

Doradzamy w sprawach z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz reprezentujemy Klientów w sporach nieruchomościowych. 

Więcej

W czym pomagamy?

  • dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości (badania due diligence) oraz inwestycji budowlanych „w toku”, wraz ze sporządzeniem dla Klienta raportu z badania, w dowolnie ustalonym zakresie,
  • przygotowujemy pełną dokumentację transakcji zbycia lub nabycia nieruchomości, w tym rekomendacje struktury takich transakcji oraz projekty stosownych umów i zabezpieczeń ich wykonania,
  • sporządzamy projekty umów najmu, dzierżawy oraz innych umów nienazwanych, których przedmiotem są nieruchomości, obiekty budowlane, w tym centra handlowe, magazyny, centra logistyczne, hotele, aparthotele oraz uczestniczymy w procesie negocjacyjnym takich umów,
  • prowadzimy postępowania w zakresie zmiany lub ustalenia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nieruchomości, związane ze środowiskowymi wymogami korzystania z nieruchomości, w tym z uzyskaniem pozwoleń na budowę inwestycji lub ich oddaniem do użytkowania,
  • reprezentujemy Klientów w sprawach ujętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, związanych z użytkowaniem wieczystym, jak i podziałem lub scaleniem nieruchomości,
  • przygotowujemy umowy projektowe i wykonawcze z architektami, generalnymi wykonawcami, generalnymi realizatorami lub podwykonawcami, w tym oparte na warunkach FIDIC oraz wszelkie inne umowy związane z procesem budowlanym, w tym o nadzory inwestorskie, o dostawy, montaże, itd, 
  • wspieramy Klientów w zakresie postępowań spornych związanych z nieruchomościami oraz w szerokim spektrum spraw związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym.