Transport i logistyka

Nasze kompetencje gwarantują kompleksowe doradztwo prawne
w branży transportowo-logistycznej (TSL).

W swoich działaniach, bazując na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze sektora TSL, skupiamy się na znalezieniu i przygotowaniu indywidulanych rozwiązań prawnych dopasowanych do modelu biznesowego Klienta. Uwzględniamy zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne oraz aktualną sytuację branży.

Zespół BCLA zdobył zaufanie dużych spółek TSL, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Najlepszą rekomendację dla naszej praktyki stanowi fakt, iż Klienci ponownie korzystają z pomocy zespołu wracając z kolejnymi projektami.

Więcej

W czym pomagamy?

  • w przygotowywaniu i negocjowaniu umów przewozowych, spedycyjnych, logistycznych oraz umów związanych z zapewnieniem infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług, w szczególności floty pojazdów, obiektów magazynowych, umów serwisowych i sprzedażowych,
  • w przygotowywaniu i weryfikacji regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług,
  • w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności związanych z odpowiedzialnością spedytora / przewoźnika za szkody w transporcie,
  • w opiniowaniu wymogów warunkujących podjęcie i wykonywanie przez Klientów usług w odniesieniu do poszczególnych kategorii towarów,
  • w negocjacjach warunków umów ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w sprawach reklamacyjnych,
  • w zakresie krajowych oraz międzynarodowych regulacji prawnych, w szczególności Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego CMR, Konwencji Montrealskiej, Reguł Haskich i Konwencji COTIF/CIM.