Justyna Mironiuk

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2021 r. Przed dołączeniem do Kancelarii zdobywała doświadczenie w spółkach specjalizujących się w zarządzaniu wierzytelnościami, w tym kierowała pracami zespołu postępowań egzekucyjnych, a także zajmowała się obsługą prawną spółki.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz w doradztwie przedprocesowym. Wspiera zespół Kancelarii również w postępowaniach karnych i administracyjnych. Interesuje się także prawem upadłościowym i bierze czynny udział w postępowaniach z tego zakresu.

Zobacz, w czym
się specjalizuję.
j.mironiuk@bcla.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także  studiów podyplomowych z zakresu mediacji, negocjacji i arbitrażu. Uczestniczka szkoleń pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji z zakresu mediacji sądowych oraz ADR.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2019 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prywatnie pasjonatka kina skandynawskiego oraz iberyjskiego.

j.mironiuk@bcla.pl email osoby