Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą Politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Nowe technologie wkraczają w 21. wiek

Implementacja rozwiązań technologicznych w firmach to już nie życzenie, ale konieczność. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, rozwiązania typu cloud computing, przetwarzanie danych, innowacyjne aplikacje i programy informatyczne, wspomagająca infrastruktura - to wszystko powstało, aby wyniki ludzkiej pracy były jeszcze bardziej chronione i efektywne.

 Kancelaria BCLA zapewnia najwyższy poziom kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii oraz zamówień publicznych w obszarze IT.

 

Pomagamy naszym klientom w:

 • sporządzaniu, weryfikacji i negocjowaniu kontraktów IT (kontrakty wdrożeniowe, utrzymania i rozwoju, systemy autorskie, projekty outsourcingowe, rozwiązania typu cloud computing),
 • licencjonowaniu programów i aplikacji, ochronie know-how, sporządzaniu i weryfikacji umów prawnoautorskich,
 • obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających (np. na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych),
 • przeprowadzaniu audytów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych oraz wdrożenia rozwiązań przetwarzania danych pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w poszczególnych sektorach (np. medycznym, finansowym).

 

Własność intelektualna

Własność intelektualna to niewątpliwie istotna część majątku firmy. Jak ochronić markę, logo, jak i gdzie zarejestrować wzory opakowań produktów, czy możliwe jest nieumyślne naśladownictwo, czy możemy przeprowadzić analizy prawne przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek? Czy ochrona naszych dóbr dotyczy tylko Polski czy także działalności transgranicznej? A jak postępować, gdy zauważymy reklamę porównawczą do naszych produktów – czy to jest przejaw nieuczciwej konkurencji? Czy musimy podpisywać oddzielną umowę na transfer zasobów IP przy sprzedaży spółki?

W stworzeniu silnego portfolio IP, strategii prawno-marketingowej, rejestracji i ochronie firmowych zasobów własności intelektualnej oraz reprezentacji w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji doradza Marcin W. Cieśliński, adwokat i wspólnik w naszej Kancelarii posiadający wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje w sprawach dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej.

Prowadziliśmy wiele projektów w zakresie własności intelektualnej. Jesteśmy dumni, że pomogliśmy niejednokrotnie ochronić zasoby IP, renomę i prawa majątkowe naszych klientów. Wśród nich znaleźli się: producenci żywności, producenci FMCG, spółki IT, działy R&D firm międzynarodowych, spółki nieruchomościowe, firmy z sektora energetycznego, agencje reklamowe, domy mediowe, firmy architektoniczne i projektowe, twórcy i artyści.

 

Kształty, kolory, loga, czcionki i fotografie….. to nie wszystko.

Zapewniamy dużo więcej, a wśród naszych usług IP oferujemy:

 • sporządzanie umów oraz porozumień dotyczących przeniesienia lub udzielenia licencji z tytułu praw autorskich lub pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej,
 • sporządzanie opinii prawnych, w tym analiza stanów faktycznych pod kątem ewentualnych naruszeń własności intelektualnej, dóbr osobistych i przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, WIPO, EPO, EUIPO,
 • prowadzenie sporów sądowych, w tym dochodzenie płatności wynagrodzenia, odszkodowań lub złożenia przez przeciwników stosownych oświadczeń.

 

Nowe przedsięwzięcia i start-upy

BCLA wspiera nowe firmy oraz ludzi z pomysłami na ciekawy, innowacyjny biznes.

Reprezentujemy i doradzamy start-upom w rozmowach w dużym biznesem oraz inwestorami:

 • obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet, head of terms, umowy inwestycyjne,
 • przygotowujemy dokumentację korporacyjną spółek start-upowych, umowy wspólników, umowy opcji dla inwestorów,
 • zapewniamy dla start-upów nowe spółki, pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych,
 • przygotowujemy rozwiązania prawne dla ochrony prawa własności intelektualnej,
 • reprezentujemy start-upy w sporach z inwestorami oraz w sporach wewnątrzkorporacyjnych.

Wróć do poprzedniej strony

logo footer

BCLA Bisiorek, Cieśliński
i Wspólnicy Sp.k.

ul. Olimpijska 3
02-636 Warszawa

t. 22 672 00 72
f. 22 518 86 91
kancelaria@bcla.pl