Dawid Maciejewski

Asystent prawny

Współpracę z kancelarią BCLA rozpoczął w 2023 roku. Doświadczenie zawodowe nabył pracując w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

Jego zawodowe zainteresowania skupiają się wokół tematyki prawa cywilnego, karnego oraz upadłościowego, a w szczególności upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W pracy udziela wsparcia pracownikom Kancelarii.

Student prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pasjonuje się motoryzacją oraz sportem.

Zobacz, w czym
się specjalizuję.
d.maciejewski@bcla.pl
d.maciejewski@bcla.pl email osoby