Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą Politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Wstęp

Niniejsza strona internetowa („Strona”) jest serwisem internetowym BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Olimpijskiej 3 („BCLA”), kancelarii adwokackiej świadczącej kompleksowe usługi prawne.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Informacje oraz treść dokumentów zamieszczonych na Stronie BCLA nie stanowią porady prawnej.
 2. BCLA nie ponosi odpowiedzialności szkody, które poniesie użytkownik w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechań w oparciu o jakiekolwiek dane zawarte na Stronie i niniejszym BCLA wyłącza w najszerszym stopniu dopuszczalnym przez prawo swoją odpowiedzialność za takie działania lub zaniechania użytkowników Strony.

Prawo Autorskie

 1. Treść niniejszej Strony chroniona jest prawem autorskim i innymi przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do materiałów zawartych na niniejszej Stronie stanowią własność BCLA.
 2. Użytkownicy Strony mogą wykorzystywać zamieszczone na niej treści w celach prywatnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Każde inne wykorzystanie w całości bądź części treści pochodzących z niniejszej Strony jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BCLA. Warunkiem wykorzystania treści pochodzących ze Strony jest wskazanie BCLA jako źródła.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w treściach znajdujących się na Stronie.
 4. BCLA zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie treści znajdujących się na Stronie.

Klauzule informacyjne dane osobowe BCLA

 1. W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej zawarte są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dane wspólne dla wszystkich klauzul informacyjnych o przetwarzaniu danych.

Administrator Danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest spółka BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez BCLA możesz kierować zapytania na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym.

Klauzula nr 1 dla Klientów

 1. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  1. wykonania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  2. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BCLA, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  4. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO - prawnie uzasadnionymi interesami są: obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z umową.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez 6 lat od jej wykonania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BCLA. Okres przedawnienia ustalony na podstawie danego roszczenia i wg. właściwych przepisów prawa - maksymalnie 6 lat od wykonania umowy w zależności od rodzaju i daty powstania roszczenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: zewnętrzne podmioty świadczące usługi rachunkowe na rzecz BCLA, podmioty świadczącym na rzecz BCLA usługi prawne, podmioty obsługujące płatności BCLA (w tym banki), dostawcy usług IT, systemów informatycznych, hostingu poczty, spółki zależne i powiązane z BCLA.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia / rozliczenia umowy.

 

logo footer

BCLA Bisiorek, Cieśliński
i Wspólnicy Sp.k.

ul. Olimpijska 3
02-636 Warszawa

t. 22 672 00 72
f. 22 518 86 91
kancelaria@bcla.pl