Dostosowanie stanowisk pracy

Dziś, to jest 17 maja 2024 r. mija termin na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymogów nałożonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. („Rozporządzenie”).

Zgodnie z §2 Rozporządzenia, pracodawcy mieli 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk do wymogów czyli do dnia 17 maja 2024 r. Zmiany dotyczą minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie w miejscu pracy powinny spełniać:

  • stanowiska z laptopami,
  • klawiatury,
  • stoły,
  • krzesła.

Pracownikowi, który na swoim stanowisku pracuje przez co najmniej połowę czasu pracy z laptopem, pracodawca musi zapewnić stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę, która zapewni że górna krawędź ekranu znajdzie się na wysokości oczu pracownika. Ponadto laptopy należy wyposażyć w dodatkową klawiaturę oraz mysz.

Monitor, w który zostanie zaopatrzone stanowisko pracy musi spełniać poniższe wymogi:

  1. Znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne;
  2. Obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności;
  3. Jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy;
  4. Regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

Kolejnym narzędziem pracy, które musi spełniać restrykcyjne wymogi jest klawiatura. Zgodnie z pkt 4.1. załącznika do Rozporządzenia, klawiatura musi być matowa, a znaki na niej powinny być kontrastowe i czytelne.

Stół natomiast powinien mieć konstrukcję zapewniającą: (i) wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywanie czynności związanych z pracą; (ii) ustawienie w takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk oraz przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem; (iii) ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonej pozycji.

Dodatkowo, pod stołem powinna być zapewniona przestrzeń do umieszczenia nóg w wygodnej pozycji, jak i zapewniająca możliwość jej zmiany w trakcie pracy. Co ciekawe powierzchnia blatu powinna być matowa.

Zmiany dotyczą także krzeseł stanowiących wyposażenie stanowiska pracy. W załączniku do Rozporządzenia wskazano, że krzesło powinno posiadać dostateczną stabilność co gwarantować ma wyposażenie krzesła w: (i) podstawę składającą się z co najmniej pięciopodporowych kółek jezdnych, (ii) regulację wysokości siedziska, (iii) oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, (iv) kąta pochylenia oparcia oraz (v) odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. Dodatkowo siedzisko i oparcie powinno być wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcie kręgosłupa i ud. Krzesło musi mieć możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni oraz musi posiadać regulowane podłokietniki.

Na prośbę pracownika pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić przyrządy takie jak podnóżek czy uchwyt na dokumenty.

Należy wskazać, że powyższe musi być zapewnione już w dniu rozpoczęcia pracy dla pracowników zatrudnionych po 17 listopada 2023 r.