Aplikacja mObywatel 2.0.

Aplikacja mObywatel to innowacyjne narzędzie cyfrowe, które zostało uruchomione w Polsce w październiku 2017 roku. 14 lipca 2023 roku wprowadzono nową, rozbudowaną wersję aplikacji (nazywanej aplikacją mObywatel 2.0.). To także data wejścia w życie ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, która stanowi aktualną podstawę prawną dla korzystania z tego narzędzia i reguluje zasady związane z jego funkcjonowaniem. Ustawa ta wprowadza nowe standardy i rozszerza zakres działań, jakie użytkownicy mogą realizować za pomocą aplikacji. Narzędzie to stało się oficjalnie uznawane jako ważny dokument tożsamości w Polsce (mDowód), możliwy do stosowania w urzędach, placówkach publicznych i wielu innych miejscach. Nie tylko zrewolucjonizowało to sposób, w jaki możemy potwierdzić swoją tożsamość, ale także wprowadza Polskę w erę cyfrowych usług publicznych. Warto przyjrzeć się tej aplikacji, jej funkcjonalnościom i wpływowi na życie obywateli.

 

mDowód

mDowód to cyfrowa wersja dowodu osobistego dostępna w aplikacji mObywatel, która umożliwia potwierdzenie tożsamości za pomocą smartfona. Co istotne, jest to dokument odrębny od tradycyjnego dowodu (nie jest jego elektronicznym odpowiednikiem) – posiada inną datę wydania oraz numer seryjny i jest dostępny wyłącznie w aplikacji mObywatel. Ponadto dokument jest ważny przez określony czas, który jest ograniczony na pięć lat od daty wydania. Po upływie tego okresu konieczne będzie zaaktualizowanie swojego mDowodu. mDowód pozwala na potwierdzenie tożsamości w wielu sytuacjach, można go wykorzystać w urzędach, sądach, placówkach medycznych, na poczcie, u notariusza i innych miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości. To krok w kierunku cyfryzacji usług publicznych, który ma na celu ułatwienie kontaktu z instytucjami państwowymi oraz w codziennych sprawach obywateli.

Dokument jest zabezpieczony zaawansowaną technologią, co powinno zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że nie może być on jednak wykorzystywany we wszystkich sytuacjach. Istnieją pewne ograniczenia – nie jest on dopuszczalny do użycia przy składaniu wniosku o nowy tradycyjny dowód osobisty, czy w sytuacjach wyjazdu za granicę. Technologia związana z mDowodem oraz przepisy prawne z nim związane, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji, będą ulegać zmianom i aktualizacjom.

 

Dodatkowe funkcje i usługi aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel 2.0 nie tylko umożliwia potwierdzanie tożsamości, ale także oferuje wiele innych funkcji, takich jak:

  • mPrawo Jazdy: użytkownicy mObywatela mogą wyświetlać cyfrową wersję prawa jazdy, co może być przydatne podczas kontroli drogowych. Dla nowych kierowców dostępne jest także tymczasowe prawo jazdy;
  • e-Recepta: aplikacja pozwala na przeglądanie, pobieranie i realizację recept bez konieczności podawania numeru PESEL;
  • mKDR (Karta Dużej Rodziny): opcja dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, oferująca system zniżek i uprawnień;
  • Polak za Granicą: informacje przed podróżą poza Polskę, w tym zasady wjazdowe, wizy i zagadnienia celne czy zdrowotne;
  • Naruszenie Środowiskowe: system zgłaszania naruszeń, takich jak porzucanie odpadów czy zanieczyszczanie substancjami – narzędzie pozwalające obywatelom zaangażować się w ochronę środowiska i zgłaszać nieprawidłowości;
  • Bezpieczny Autobus: usługa ta pozwala na sprawdzenie, czy pojazd, którym podróżujemy, posiada ważne badanie techniczne i aktualną polisę OC;
  • Rejestr Punktów Karnych: aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu punktów karnych przypisanych do użytkownika.

 

Podsumowanie

Aplikacja mObywatel to przydatne narzędzie, które pozwala obywatelom na załatwianie wielu spraw bez konieczności odwiedzania urzędów czy placówek publicznych. Dzięki jej różnorodnym usługom, użytkownicy mogą korzystać z cyfrowej wersji dowodu osobistego, przeglądać i realizować recepty medyczne, korzystać z programu Karta Dużej Rodziny, sprawdzać zasady podróżowania za granicę i wiele innych.

Jednym z najważniejszych elementów aplikacji jest mDowód, który pozwala na identyfikację tożsamości za pomocą smartfona w wielu instytucjach publicznych. Aplikacja jest ciągle rozwijana i dostosowywana do nowych potrzeb, należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z aplikacji, szczególnie w kontekście cyberbezpieczeństwa. Warto pobierać aplikację tylko z oficjalnych źródeł i dbać o bezpieczeństwo swojego hasła. Mimo pewnych wyzwań związanych z ochroną danych, mObywatel zdobył ogromną popularność. Aplikacja staje się kluczowym elementem cyfryzacji życia publicznego i prywatnego, a Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzanie kolejnych zmian w jej funkcjonalności.

 

Autor wpisu: 05.10.2023 News Aktualności