Mariusz Adamczewski, wspólnik

Specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z projektami energetycznymi z zakresu energetyki odnawialnej. Łączy ze sobą wiedzę prawną, z wiedzą wynikającą z faktycznego zarządzania tego typu projektami.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prowadzenie obsługi prawnej transakcji handlowych, budowanie i przekształcanie grup kapitałowych, zarówno w zakresie łączenia, podziału spółek kapitałowych, jak i w przedmiocie wydzielania oraz zbywania przedsiębiorstw.

Zajmuje się również doradztwem prawnym na rzecz podmiotów z branży inwestycji budowlanych. Posiada szeroką wiedze prawną w zakresie regulacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz przygotowaniu inwestycji budowalnych.