Agnieszka Adamczewska, adwokat, wspólnik

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym. Zajmuje się tworzeniem, zbywaniem, łączeniem i przekształcaniem spółek. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej obsłudze korporacyjnej ich podmiotów.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się także prawo energetyczne, a w szczególności proces inwestycyjny związany z realizacją projektów energetyki odnawialnej.

Zajmuje się również doradztwem prawnym na rzecz cudzoziemców zamierzających podjąć działalność gospodarczą na terenie Polski. Posiada szeroką wiedze prawną w zakresie regulacji prawnych związanych z pobytem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie Polski.

Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała pracując począwszy od 2006 r. w renomowanych firmach prawniczych w Warszawie oraz Poznaniu.