previous next

Mariusz Adamczewski, wspólnik

Specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z projektami energetycznymi z zakresu energetyki odnawialnej. Łączy ze sobą wiedzę prawną, z wiedzą wynikającą z faktycznego zarządzania tego typu projektami.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prowadzenie obsługi prawnej transakcji handlowych, budowanie i przekształcanie grup kapitałowych, zarówno w zakresie łączenia, podziału spółek kapitałowych, jak i w przedmiocie wydzielania oraz zbywania przedsiębiorstw.

Agnieszka Adamczewska, adwokat, wspólnik

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym. Zajmuje się tworzeniem, zbywaniem, łączeniem i przekształcaniem spółek. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej obsłudze korporacyjnej ich podmiotów.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się także prawo energetyczne, a w szczególności proces inwestycyjny związany z realizacją projektów energetyki odnawialnej.

Michał Bisiorek, adwokat, wspólnik

Specjalizuje się w przygotowaniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów upadłościowych oraz ochrony majątku.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się także spory sądowe, w szczególności dotyczące stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy związane z ustaleniem oraz zmianą stanu prawnego nieruchomości, a także sprawy związane z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym.

Marcin W. Cieśliński, adwokat, wspólnik

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, zarówno karnych, jak również cywilnych, w szczególności związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorców.

W kręgu jego zainteresowań pozostają ochrona własności intelektualnej, dobra osobiste i nieuczciwa konkurencja, prawo nowoczesnych technologii oraz prawo obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych.