Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą Politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Dzięki znajomości rynków regulowanych, m.in. nowych technologii, budowlanego, transportowego i energetycznego, zapewniamy pełną obsługę prawną w obszarze prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Doradzamy również w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Wielokrotnie mieliśmy okazję prowadzić projekty z zakresu prawa zamówień publicznych dotyczące zamówień na usługi, dostawy, czy też roboty budowlane.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych we wszystkich trybach jak i postępowaniach nabywczych realizowanych w oparciu o Kodeks Cywilny oraz regulacje unijne.

 

W ramach usług dotyczących prawa zamówień publicznych zapewniamy wykonawcom:

 • pomoc w przygotowaniu oferty i analiza dokumentacji przetargowej,
 • sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień do postępowań przed KIO, sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych,
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z zamawiającym,
 • obsługę prawną na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego.

 

Dla zamawiających zapewniamy:

 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego,
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • nadzorowanie i kompleksowe prowadzenie postępowania jako pełnomocnik zamawiającego,
 • reprezentowanie zamawiającego przed KIO i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi,
 • opracowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • kontrolę formalno-prawną ofert złożonych przez wykonawców oraz kompleksową obsługę korespondencji z wykonawcami.

Wróć do poprzedniej strony

logo footer

BCLA Bisiorek, Cieśliński
i Wspólnicy Sp.k.

ul. Olimpijska 3
02-636 Warszawa

t. 22 672 00 72
f. 22 518 86 91
kancelaria@bcla.pl