Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą Politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Udział w rozwiązywaniu sporów jest jedną z wiodących specjalizacji BCLA. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych. Partycypujemy w procesach pojednawczych i mediacyjnych.

 

Interdyscyplinarność naszym kluczem do sukcesu

Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa ściśle ze sobą współpracuje przy opracowywaniu najlepszych strategii procesowych dotyczących klientów z różnych sektorów gospodarki. Prowadzimy obronę klientów zarówno w ramach sporów cywilnych i administracyjnych, jak również spraw związanych z odpowiedzialnością karną lub karno-skarbową. Nie boimy się sporów wielowątkowych, wieloetapowych i skomplikowanych. Pracujemy zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych.

 

Arbitraż i mediacje

Polubowne rozwiązywanie sporów jest rozwiązaniem, do którego, jeśli to tylko możliwe, zachęcamy naszych klientów. W fazie poprzedzającej spór sądowy zapewniamy pomoc w ocenie ryzyka jego prowadzenia oraz rozważenie zastosowania alternatywnych sposobów rozwiązania sporu.

Reprezentujemy klientów w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych oraz przed stałymi instytucjami arbitrażowymi, takimi jak: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

 

Oferujemy naszym klientom pomoc w:

  • pozwach indywidualnych,
  • arbitrażu i mediacjach,
  • sporach na tle nieuczciwej konkurencji,
  • sporach dotyczących naruszeń własności intelektualnej i praw autorskich sporach dotyczących rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych,
  • sporach pracowniczych,
  • sporach korporacyjnych i handlowych,
  • sporach wynikających z wdrożeń kontraktów IT,
  • sporach w ramach procedur zamówień publicznych (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą).

Wróć do poprzedniej strony

logo footer

BCLA Bisiorek, Cieśliński
i Wspólnicy Sp.k.

ul. Olimpijska 3
02-636 Warszawa

t. 22 672 00 72
f. 22 518 86 91
kancelaria@bcla.pl