Samowola i jej legalizacja.

Przedstawiamy najnowszy artykuł autorstwa wspólnika BCLA adwokata Michała Bisiorka i aplikanta adwokackiego Dominiki Bury, który ukazał się w styczniowym wydaniu magazyny Builder. 
Sankcje spowodowane budową obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo z zaniechaniem zgłoszenia budowy są niezwykle dotkliwe, ponieważ poza odpowiedzialnością finansową ustawa przewiduje ograniczenie i pozbawienie wolności dla inwestora, zarządcy, a nawet nowego nabywcy obiektu.

http://buildercorp.pl/2018/01/10/samowola-i-jej-legalizacja/
 

 

 

Data: 
2018-01-10