Prawa do znaków towarowych – warto chronić i uważać, by nie naruszyć (cz. 2)

W drugiej części artykułu dla Nowego Markietingu adwokat Marcin W. Cieśliński oraz aplikant radcowski Agata Wysoczyńska przybliżają kwestie w jaki sposób po zarejestrowaniu znaki towarowe są chronione i od kiedy taka ochrona obowiązuje oraz jak może dojść do naruszeń.

https://nowymarketing.pl/a/16929,prawa-do-znakow-towarowych-warto-chroni...

 

 

Data: 
2017-12-27