Prawa do znaków towarowych warto chronić i uważać, by nie naruszyć

Zasadniczo problem znaków towarowych nie jest nowy, ani odkrywczy i niemal każdy zapytany o tę kwestię, nawet intuicyjnie, jest świadom, że taka instytucja istnieje i w obrocie gospodarczym konieczne jest respektowanie cudzych znaków towarowych. Czym jest znak, jak wygląda procedura rejestracji znaku - w pierwszej części artykułu dla Nowego Markietingu wyjaśniają adwokat Marcin W. Cieśliński oraz aplikant radcowski Agata Wysoczyńska.

http://nowymarketing.pl/a/16498,prawa-do-znakow-towarowych-warto-chronic-i-uwazac-by-nie-naruszyc

 

 

 

Data: 
2017-11-24