Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Jaki wpływ na proces budowlany mają zmiany w kodeksie?

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzająca liczne „nowości” w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji administracyjnej. Zmiany w kodeksie, które mają wpływ na proces budowlany dla portalu Muratoraplus, omawia radca prawny Anna Zawadzka-Grzesiak oraz aplikant adwokacki Karolina Kowalska.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowelizacja-kodeksu-postepowania-administracyjnego-jaki-wplyw-na-proces-budowlany-maja-zmiany-w-kode_86285.html?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BNIdTtpnOS%2BCZdOgwjnc5Uw%3D%3D 

Data: 
2017-08-08