Jak bezpieczne umieszczać zdjęcia w mediach społecznościowych?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje przypadki, w których wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu bez zezwolenia twórcy, jednak dotyczy to wyłącznie korzystania w ramach tzw. użytku osobistego.

Adwokat Małgorzata Kociszewska dla OOHMagazine o tym jak bezpiecznie umieszczać zdjęcia w mediach społecznościowych.

http://oohmagazine.pl/11944,jak-bezpieczne-umieszczac-zdjecia-w-mediach-spolecznosciowych-.html

Data: 
2017-04-11