Spory sądowe

Jedną z podstawowych sytuacji, zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i życia prywatnego niezwiązanego z aktywnością zawodową, w której staje się niezbędna pomoc profesjonalnego i doświadczonego prawnika, jest konieczność obrony swoich praw oraz interesów poprzez wszczęcie lub udział w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub arbitrażowymi, jak również w postępowaniach o charakterze pojednawczym oraz mediacyjnym. 

Pomoc prawna w tego rodzaju postępowaniach, zazwyczaj realizowana jest poprzez zastępstwo procesowe lub obronę Klientów zarówno w ramach sporów cywilnych i administracyjnych, jak również spraw związanych z odpowiedzialnością karną lub karną-skarbową. Naszymi Klientami są zarówno przedsiębiorcy z różnych branż gospodarki, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach tego zakresu działalności BCLA w naszym zespole znajdują się osoby o wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy, które biorąc pod uwagę istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz interesów naszych Klientów i związane z tym oczekiwania Klientów w pełni angażują się w przedmiotowe postępowania zapewniając ich prowadzenie na jak najwyższym poziomie merytorycznym. 

Do dnia dzisiejszego prawnicy BCLA występowali w wielu procesach karnych, karnych skarbowych i cywilnych oraz postępowaniach arbitrażowych reprezentując i broniąc interesów Klientów także przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, w tym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowej Izbie Gospodarczej, Sądem Najwyższym oraz organami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak Policja czy prokuratura.