Własność intelektualna

W ramach powszechnego obrotu cywilnego, niezależnie od branży w jakiej prowadzona jest działalność zawodowa lub gospodarcza, istotnym aspektem działalności jest ochrona dóbr osobistych i własności intelektualnej, jak również zabezpieczenie Klientów przed działaniami stanowiącymi przejawy nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, co nie ulega wątpliwości dobra własności intelektualnej są istotnym przedmiotem obrotu gospodarczego.

Doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, dóbr osobistych i nieuczciwej konkurencji jest realizowane przez prawników BCLA, którzy specjalizacje w tym zakresie rozpoczęli już na etapie edukacji akademickiej i została ona pogłębiona poprzez wieloletnią czynną pomoc prawną w praktyce zawodowej i gospodarczej różnorodnych podmiotów.

Usługi w tym zakresie były świadczone przez prawników BCLA wobec podmiotów i osób działających w różnych branżach gospodarki, w tym tak wyspecjalizowanych jak kreatywne agencje reklamowe, „domy” mediowe i producenckie, architekci i projektanci oraz twórcy i artyści. W ramach tej działalności członkowie zespołu BCLA prowadzili działania chroniące renomę i dobre imię, jak również prawa majątkowe Klientów.

Klientom zapewniamy w przedmiotowym zakresie kompleksową obsługę obejmującą:

  • sporządzanie wszelkich umów oraz porozumień dotyczących przeniesienia lub udzielenia licencji z tytułu praw autorskich lub pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej;
  • sporządzanie opinii prawnych, w tym analiza stanów faktycznych pod kątem ewentualnych naruszeń własności intelektualnej, dóbr osobistych i przepisów o nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego;

Prowadzenie sporów sądowych, w tym dochodzenie płatności wynagrodzenia, odszkodowań lub złożenia przez przeciwników stosownych oświadczeń.