Prawo korporacyjne

Dobór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej to zapewnienie bezpieczeństwa wspólnikom, efektywne zarządzanie biznesem, a także optymalizacja struktur podatkowych.

W tym celu BCLA tworzy odpowiednie umowy i statuty spółek kształtując je pod kątem wymogów Klienta, z uwzględnieniem planowanej lub prowadzonej przez Klienta działalności, wielkości struktur, jak również sprawnego podejmowania decyzji w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

BCLA oferuje pełną gamę usług w zakresie tworzenia nowych spółek osobowych, jak i kapitałowych, struktur holdingowych, czy też spółek zagranicznych. Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek, a także optymalizujemy struktury korporacyjne i podatkowe, podnosząc efektywność przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie przekształcania spółek oraz ich łączenia i to zarówno na zasadach kodeksowych, jak i w ramach aportowania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Prawnicy BCLA uczestniczą jako profesjonalni pełnomocnicy w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, działając dla indywidualnego dobra mocodawców oraz interesów spółki, w której uczestniczą.

BCLA specjalizuje się  w  sprawnym i skutecznym przeprowadzaniu postępowań rejestrowych dotyczących zarówno wpisu nowych podmiotów do Rejestru Przedsiębiorców, jak i najbardziej skomplikowanych zmian dla podmiotów już funkcjonujących.