Prawo karne gospodarcze

Szczególną dziedziną prawa, która bezpośrednio dotyka podstawowych praw obywatelskich i jednocześnie wiąże się poważnymi konsekwencjami naruszenia przepisów prawa jest prawo karne i karno-skarbowe.

Adwokaci wchodzący w skład zespołu prawników BCLA w ramach prowadzonych spraw wielokrotnie reprezentowali zarówno przedsiębiorców pokrzywdzonych na skutek wykroczenia lub przestępstwa, jak również podejmowali się obrony osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie wykroczeń lub przestępstw, w szczególności o charakterze gospodarczym i skarbowym.   

Prawnicy BCLA posiadają wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i postępowania karnego zapewniając prowadzenie spraw na najwyższym poziomie merytorycznym w ramach działań podejmowanych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak Policja, prokuratura, czy organy nadzoru skarbowego.

W ramach świadczonych usług BCLA podejmuje się pomocy prawnej obejmującej działania obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Działania BCLA obejmują udział w trakcie postępowań przygotowawczych oraz posiedzeniach i rozprawach sądowych, jak również sporządzanie pism procesowych, w tym zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub prywatnych aktów oskarżenia.