Inwestycje Budowlane

Branża rynku nieruchomości oraz inwestycji budowlanych to jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki, której przedstawiciele są stale aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Z uwagi, iż działalność w tej branży związana jest z licznymi ryzykami prawnymi, wymaga od uczestników pozyskania profesjonalnego wsparcia przedstawicieli zawodów prawniczych.

Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia budowlanego procesu inwestycyjnego to jedna z kluczowych specjalizacji BCLA oparta na wieloletnim doświadczeniu wspólników i pozostałych członków zespołu. Usługi BCLA dotyczą nieruchomości biurowych, usługowych, przemysłowych, jak i mieszkaniowych. 

Klientami BCLA są podmioty działające we wszystkich segmentach tej branży, zarówno  deweloperzy, wykonawcy robót budowlanych, jak i podmioty pośredniczące lub realizujące transakcje obrotu nieruchomościami.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę począwszy od wsparcia podczas negocjacji i procesu nabycia nieruchomości, przez reprezentowanie we wszelkich czynnościach prawnych procesu inwestycyjnego do czasu oddania inwestycji do użytkowania, jak również obsługę prawną transakcji zbycia nieruchomości lub jej komercjalizacji poprzez najem bądź dzierżawę. Doradztwo BCLA obejmuje również udział w regulacji stanu prawnego nieruchomości.

BCLA charakteryzuje dopasowanie usług do wymagań Klientów oraz zrozumienie dla ich potrzeb biznesowych.  

W ramach świadczonych usług dla podmiotów z branży nieruchomości i inwestycji budowlanych:

  • prowadzimy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz inwestycji budowlanych „w toku”;
  • przygotowujemy pełną dokumentację transakcji zbycia lub nabycia nieruchomości, w tym rekomendacje struktury takich transakcji oraz projekty stosownych umów i zabezpieczeń ich wykonania;
  • posiadamy bogate doświadczenie w zakresie udziału w przygotowaniu umów najmu i dzierżawy oraz innych umów nienazwanych, których przedmiotem są nieruchomości;
  • uczestniczymy w negocjacji wszelkich tego rodzaju umów;
  • prowadzimy postępowania w zakresie zmiany lub ustalenia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nieruchomości, związane ze środowiskowymi wymogami korzystania z nieruchomości, w tym z uzyskaniem pozwoleń na budowę inwestycji lub ich oddaniem do użytkowania;   
  • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach ujętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, związanych z użytkowaniem wieczystym, jak i podziałem lub scaleniem nieruchomości;
  • przygotowujemy umowy projektowe, jak i wykonawcze z generalnymi wykonawcami, generalnymi realizatorami lub podwykonawcami, w tym oparte na warunkach FIDIC;
  • wspieramy również Klientów w zakresie postępowań spornych związanych z nieruchomościami oraz budowlanym procesem inwestycyjnym.