Cudzoziemcy

BCLA zachęca inwestorów na terenie Polski do prowadzenia tutaj działalności gospodarczej, przenosząc i adaptując najlepsze praktyki i doświadczenie Klientów z innych krajów na nowy grunt przy zachowaniu kultury i  filozofii prowadzenia biznesu przez Klienta.

Prawnicy BCLA posiadają duże doświadczenie w zakresie otwierania przedstawicielstw oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski.

Na potrzeby biznesu tworzymy struktury zapewniające maksymalną efektywność do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów optymalizacji podatkowej.

BCLA wspiera zagranicznych przedsiębiorców w uzyskaniu lub przeniesieniu terytorialnym zgód i zezwoleń na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

Prowadzi postępowania w przedmiocie wydawania pozwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, jak również tworzymy podmioty, które nie wymagają takich zezwoleń.

BCLA reprezentuje podmioty zagraniczne w ramach dochodzenia swoich praw i roszczeń wobec polskich kontrahentów przed polskimi sądami powszechnymi oraz polubownymi w ramach postępowań arbitrażowych.

Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy (karta pobytu), jak i zezwoleń na osiedlenie się (pobyt stały), także w celu podjęcia nauki oraz zezwoleń na pracę. BCLA doradza również w zakresie prawnych wymogów nabycia obywatelstwa polskiego.