Aktualności

2016-06-30

Radca prawny Anna Zawadzka-Grzesiak oraz aplikant adwokacki Dominika Bura wyjaśnia samą definicję katastrofy budowlanej w prawie oraz to jak przedstawia się statystyka tych zdarzeń wg rejestru prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Po wystąpieniu katastrofy budowlanej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wystąpienia katastrofy oraz ewentualnej odpowiedzialności osób, które miały wpływ na jej zaistnienie i przebieg - rzetelny komentarz dla portalu Muratorplus. 

2016-06-22

Jak wynika z licznych doniesień medialnych oraz informacji udzielanych przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, toczą się prace nad zmianą przepisów regulujących zasady wykonywania prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz jego przekształcania w prawo własności. Co oznaczać to może dla inwestorów? - komentarz adwokata Marcina Cieślińskiego na łamach Property News

2016-05-31

Nasi eksperci ponownie w mediach - adwokat Marcin W. Cieśliński w portalu Nowy Marketing komentuje możliwość korzystania z fotografii znalezionych w Internecie. - Niejednokrotnie osobom pracującym w marketingu przyszło na myśl, że przypadkowo napotkane w Internecie zdjęcie byłoby idealnym uzupełnieniem przekazu tworzonej lub realizowanej strategii marketingowej (…) Co do zasady każde zdjęcie jest przedmiotem praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych. Nie posiadając prawa do korzystania ze zdjęcia i publikując je narażamy się na poważne konsekwencje prawne.

2016-05-10

Partnerstwo publiczno-prywatne było w Polsce do tej pory wyłącznie domeną samorządów. Formuła PPP okazała się jednak idealnym rozwiązaniem dla uczelni, gdyż pozwala ona na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, wykorzystanie know-how oraz doświadczeń partnera prywatnego, a także co jest kluczowe, umożliwia przekazanie większości ryzyk związanych z budową i eksploatacją inwestycji.

Więcej na ten temat, w komentowanym przez Mecenasa Michała Bisiorka artykule, który ukazał się w  EurobuildCEE

2016-05-04

BCLA trzyma rękę na pulsie - na portalu Property News oraz w Muratorplus pojawił się artykuł Mecenas Agnieszki Adamczewskiej i aplikanta adwokackiego Dominiki Bura, wskazujący potencjalne problemy deweloperów i inwestorów pod rządami nowej ustawy o obrocie ziemią rolną, która weszła w życie 30 kwietnia 2016r. 

2016-04-20

Agnieszka Adamczewska, wspólnik naszej kancelarii, wyjaśnia czytelnikom Rzeczpospolitej wpływ nowych przepisów na inwestorów mieszkaniowych prowadzących działalność deweloperską na terenie miast oraz ich obrzeży

"(...) zasób terenów budowlanych jest bardzo ograniczony. A podjęcie przez gminy działań zmierzających do uregulowania przeznaczenia nieruchomości w planach zagospodarowania nie musi wcale zwiększyć liczby nieruchomości inwestycyjnych."

2015-10-06

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k.  reprezentowała spółkę E - TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w negocjacjach umów sponsorskich z klubami piłkarskimi GKS Piast Gliwice oraz Polonia Warszawa.

 

2015-06-30

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k. na zlecenie spółki z Grupy Griffin przygotowała i przeprowadziła badanie prawne (due diligence) 65 projektów inwestycyjnych. Udział Kancelarii BCLA w powyższym projekcie był szeroko komentowany przez branżowe portale nieruchomościowe.

2015-06-30

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k.  reprezentowała spółkę E - TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed Ministrem Finansów na podstawie przepisów ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) w przedmiocie uzyskania dodatkowego zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt w zakresie koni wyścigowych. 

2015-06-15

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k. na zlecenie spółki z Grupy Griffin przygotowała i przeprowadziła badanie prawne (due diligence) 65 projektów inwestycyjnych, obejmujących centra handlowe, kompleksy biurowe, osiedla mieszkaniowe oraz pojedyncze nieruchomości przeznaczone pod przyszłą zabudowę, należących do spółki Echo Investment S.A. lub spółek od niej zależnych.

Strony