Aktualności

2016-11-08

Nowa wersja projektu ustawy uwłaszczeniowej nie została jeszcze upubliczniona. Czy po 1 stycznia 2017 r. możliwa będzie zmiana przeznaczenia użytkowania gruntu lub ustanowienie użytkowania wieczystego na nowo, a po przeprowadzeniu inwestycji budowlanej przez dewelopera zbycie mieszkania z udziałem w prawie własności gruntu? - zgodnie z komentarzem adwokata Marcina W. Cieślińskiego dla Gazety Prawnej. Czekamy na dalsze losy legislacyjne ustawy

2016-11-05

Projekt budowlany - o jego zakresie i treści, które powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, piszą adwokat Michał Bisiorek oraz aplikant adwokacki Dominika Bura, kontynuując serię artykułów dotyczących prawa budowlanego http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/projekt-budowlany-konsekwencje-zmian-w-rozporzadzeniu_85427.html?&page=0

2016-10-31

"Wizerunek" paryskiej Wieży Eiffla chroniony jest tylko w nocy, a co PKiN? - adwokat Małgorzata Kociszewska, nasz specjalista z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, wyjaśnia na łamach Nowego Marketingu jak wygląda komercyjne wykorzystanie fotografii znanego budynku w reklamie. http://nowymarketing.pl/a/11372,wykorzystanie-znanych-budynkow-w-reklamie

 

2016-10-21

Chcąc rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagają zgłoszenia, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem.

2016-10-14

Adwokat Michał Bisiorek wraz z aplikantem adwokackim Dominiką Bura z Departamentu Nieruchomości, popełnili kolejny artykuł kontynuując temat dotyczący robót budowlanych, poruszając tym razem kwestie związane m.in. z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-nowe-wzory-wnioskow-odstepstwo-od-przepisow-budowlanych_85369.html

 

2016-10-05

Czy doczekamy się kodeksu urbanistyczno-budowlanego? Jak wyglądają wg dotychczasowych przepisów, procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych - wyjaśnia adwokat Michał Bisiorek i aplikant adwokacki Dominika Bura, inaugurujac tym samym cykl artykułów dotyczących prawa budowlanego dla portalu Muratorplus

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/procedury-poprzedzajace-rozpoczecie-robot-budowlanych_85338.html

2016-09-12

Czy kupujący mieszkania na osiedlach, które powstają na gruntach w użytkowaniu wieczystym, będą mieć problemy? 

Chodzi o osiedla, których budowa nie zostanie ukończona do 1 stycznia 2017 roku. O nowym projekcie ustawy regulującej zasady ustawowego przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łamach Rzeczpospolitej - Marcin W. Cieśliński, adwokat i wspólnik oraz aplikant adwokacki Piotr Grabarek. 

2016-09-07

Aplikant adwokacki naszej Kancelarii - Dominika Bura stara się przybliżyć na łamach portalu Muratorplus czy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) może być realnym narzędziem ograniczającym biurokrację oraz czynnikiem upraszczającym procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/jednolity-europejski-dokument-zamowienia-jedz_85249.html

2016-09-02

Rząd opublikował 12 sierpnia br. projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

Jak proponowane zmiany mają usprawnić proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkalne we własność, by zagwarantować obywatelom „silniejsze” prawo do nieruchomości i spowodować uniknięcie wielu sporów dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wyjaśnia adwokat Marcin Cieśliński i aplikant adwokacki Piotr Grabarek.

2016-07-01

Dnia 28 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjętą przez parlament dnia 22 czerwca br.

Adwokat Agnieszka Adamczewska, o tym czy działalność prosumencka może być sposobem na biznes, czy jedynie działalnością pro publico bono - w publikacji dla portalu Odnawialne Źródła Energii.

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/2788-prosument-biznes-czy-juz-tylko-hobby

 

Strony