Aktualności

2016-09-07

Aplikant adwokacki naszej Kancelarii - Dominika Bura stara się przybliżyć na łamach portalu Muratorplus czy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) może być realnym narzędziem ograniczającym biurokrację oraz czynnikiem upraszczającym procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/jednolity-europejski-dokument-zamowienia-jedz_85249.html

2016-09-02

Rząd opublikował 12 sierpnia br. projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

Jak proponowane zmiany mają usprawnić proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkalne we własność, by zagwarantować obywatelom „silniejsze” prawo do nieruchomości i spowodować uniknięcie wielu sporów dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wyjaśnia adwokat Marcin Cieśliński i aplikant adwokacki Piotr Grabarek.

2016-07-01

Dnia 28 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjętą przez parlament dnia 22 czerwca br.

Adwokat Agnieszka Adamczewska, o tym czy działalność prosumencka może być sposobem na biznes, czy jedynie działalnością pro publico bono - w publikacji dla portalu Odnawialne Źródła Energii.

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/2788-prosument-biznes-czy-juz-tylko-hobby

 

2016-06-30

Radca prawny Anna Zawadzka-Grzesiak oraz aplikant adwokacki Dominika Bura wyjaśnia samą definicję katastrofy budowlanej w prawie oraz to jak przedstawia się statystyka tych zdarzeń wg rejestru prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Po wystąpieniu katastrofy budowlanej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wystąpienia katastrofy oraz ewentualnej odpowiedzialności osób, które miały wpływ na jej zaistnienie i przebieg - rzetelny komentarz dla portalu Muratorplus. 

2016-06-22

Jak wynika z licznych doniesień medialnych oraz informacji udzielanych przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, toczą się prace nad zmianą przepisów regulujących zasady wykonywania prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz jego przekształcania w prawo własności. Co oznaczać to może dla inwestorów? - komentarz adwokata Marcina Cieślińskiego na łamach Property News

2016-05-31

Nasi eksperci ponownie w mediach - adwokat Marcin W. Cieśliński w portalu Nowy Marketing komentuje możliwość korzystania z fotografii znalezionych w Internecie. - Niejednokrotnie osobom pracującym w marketingu przyszło na myśl, że przypadkowo napotkane w Internecie zdjęcie byłoby idealnym uzupełnieniem przekazu tworzonej lub realizowanej strategii marketingowej (…) Co do zasady każde zdjęcie jest przedmiotem praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych. Nie posiadając prawa do korzystania ze zdjęcia i publikując je narażamy się na poważne konsekwencje prawne.

2016-05-10

Partnerstwo publiczno-prywatne było w Polsce do tej pory wyłącznie domeną samorządów. Formuła PPP okazała się jednak idealnym rozwiązaniem dla uczelni, gdyż pozwala ona na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, wykorzystanie know-how oraz doświadczeń partnera prywatnego, a także co jest kluczowe, umożliwia przekazanie większości ryzyk związanych z budową i eksploatacją inwestycji.

Więcej na ten temat, w komentowanym przez Mecenasa Michała Bisiorka artykule, który ukazał się w  EurobuildCEE

2016-05-04

BCLA trzyma rękę na pulsie - na portalu Property News oraz w Muratorplus pojawił się artykuł Mecenas Agnieszki Adamczewskiej i aplikanta adwokackiego Dominiki Bura, wskazujący potencjalne problemy deweloperów i inwestorów pod rządami nowej ustawy o obrocie ziemią rolną, która weszła w życie 30 kwietnia 2016r. 

2016-04-20

Agnieszka Adamczewska, wspólnik naszej kancelarii, wyjaśnia czytelnikom Rzeczpospolitej wpływ nowych przepisów na inwestorów mieszkaniowych prowadzących działalność deweloperską na terenie miast oraz ich obrzeży

"(...) zasób terenów budowlanych jest bardzo ograniczony. A podjęcie przez gminy działań zmierzających do uregulowania przeznaczenia nieruchomości w planach zagospodarowania nie musi wcale zwiększyć liczby nieruchomości inwestycyjnych."

2015-10-06

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k.  reprezentowała spółkę E - TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w negocjacjach umów sponsorskich z klubami piłkarskimi GKS Piast Gliwice oraz Polonia Warszawa.

 

Strony