Aktualności

2016-12-16

 Czy zmiany, obejmujące aż 18 ustaw, faktycznie ułatwią życie przedsiębiorcom, a jeżeli tak, to którym? - na temat (nie)rewolucyjnych zmian dla przedsiębiorców, w ramach szumnie ogłoszonego przez rząd pakietu ułatwień dla przedsiębiorców #100zmianDlaFirm, adwokat Agnieszka Adamczewska wraz z aplikantem adwokackim Piotrem Grabarkiem.

http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/7842/_100_zmian_dla_firm___nierewolucyjne_zmiany_dla_przedsiebiorcow

2016-12-05

Oddanie obiektu do użytkowania jest najbardziej wyczekiwanym przez inwestora etapem realizacji inwestycji. Czy każdorazowo występuje konieczność zawiadomienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu? - temat ten porusza adwokat Michał Bisiorek i apl. adwokacki Dominika Bura w najnowszym artykule dla portalu Muratorplus.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/oddanie-obiektu-do-uzytkowania_85526.html

 

2016-11-29

Jakie czekają nas zmiany w związku z projektem ustawy umożliwiającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami wielolokalowymi - wyjaśnia w programie #RZECZoPRAWIE adwokat Marcin W. Cieśliński.

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/161128970-Marcin-W-Cieslinski---Przeksztalcenia-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc.html#ap-

 

2016-11-17

Inwestor inicjujący proces budowlany, projektant przygotowujący projekt budowlany oraz osoby bezpośrednio biorące udział w budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy - jakie są ich obowiązki i uprawnienia w procesie budowlanym punktuje w artykule adwokat Michał Bisiorek z aplikantem adwokackim Dominiką Bura.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/uprawnieni-uczestnicy-procesu-budowlanego_85463.html?podglad=1

2016-11-16

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje przypadki, w których wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu bez zezwolenia twórcy, jednak dotyczy to wyłącznie korzystania w ramach użytku osobistego. Czy zatem udostępnienie zdjęcia na profilu na Facebooku będzie tzw. „dozwolonym użytkiem”? - zapraszamy do lektury artykułu adwokat Małgorzaty Kociszewskiej.

http://nowymarketing.pl/a/11571,umieszczanie-zdjec-w-mediach-spolecznosciowych

2016-11-08

Nowa wersja projektu ustawy uwłaszczeniowej nie została jeszcze upubliczniona. Czy po 1 stycznia 2017 r. możliwa będzie zmiana przeznaczenia użytkowania gruntu lub ustanowienie użytkowania wieczystego na nowo, a po przeprowadzeniu inwestycji budowlanej przez dewelopera zbycie mieszkania z udziałem w prawie własności gruntu? - zgodnie z komentarzem adwokata Marcina W. Cieślińskiego dla Gazety Prawnej. Czekamy na dalsze losy legislacyjne ustawy

2016-11-05

Projekt budowlany - o jego zakresie i treści, które powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, piszą adwokat Michał Bisiorek oraz aplikant adwokacki Dominika Bura, kontynuując serię artykułów dotyczących prawa budowlanego http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/projekt-budowlany-konsekwencje-zmian-w-rozporzadzeniu_85427.html?&page=0

2016-10-31

"Wizerunek" paryskiej Wieży Eiffla chroniony jest tylko w nocy, a co PKiN? - adwokat Małgorzata Kociszewska, nasz specjalista z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, wyjaśnia na łamach Nowego Marketingu jak wygląda komercyjne wykorzystanie fotografii znanego budynku w reklamie. http://nowymarketing.pl/a/11372,wykorzystanie-znanych-budynkow-w-reklamie

 

2016-10-21

Chcąc rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagają zgłoszenia, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem.

2016-10-14

Adwokat Michał Bisiorek wraz z aplikantem adwokackim Dominiką Bura z Departamentu Nieruchomości, popełnili kolejny artykuł kontynuując temat dotyczący robót budowlanych, poruszając tym razem kwestie związane m.in. z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-nowe-wzory-wnioskow-odstepstwo-od-przepisow-budowlanych_85369.html

 

Strony