Aktualności

2017-02-03

„Rycan - lody od pokoleń”, sklep z odzieżą „RESERVE” czy „TD Maxx” - czyli o ochronie znaków towarowych w reklamie centrów handlowych i powszechnej praktyce wykorzystywania przez inwestorów nazw, które do złudzenia przypominają nazwy oraz logotypy znanych marek w celu pozyskania nowych najemców, radca prawny Anna Zawadzka-Grzesiak oraz adwokat Małgorzata Kociszewska dla TheCity.

2017-01-25

Wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r., uznającego uprawnienie do żądania trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych za niekonstytucyjne, sądy orzekające w sprawach z zakresu prawa autorskiego często nie brały w ogóle pod uwagę możliwości zasądzenia odszkodowania ryczałtowego, przyjmując, że twórca może jedynie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

2017-01-23

Czy "Pucz" będzie najdroższą produkcją TVP w tym roku? - na ten temat adwokat Małgorzata Kociszewska w komentarzu dla oko.press

https://oko.press/pucz-faktycznie-byl-zamach-cudza-wlasnosc-intelektualna/

 

2017-01-04

Właściciel lub zarządca budynku są zobowiązani zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu, a sam obiekt budowlany mają obowiązek użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z wymaganiami ochrony środowiska - na temat utrzymania obiektów budowlanych adwokat Michał Bisiorek i aplikant adwokacki Dominika Bura dla portalu Muratorplus.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/utrzymanie-obiektow-budowlanych-z...

 

2016-12-20

Kończąc cykl materiałów dotyczących prawa budowlanego adwokat Michał Bisiorek i aplikant Dominika Bura przybliżają wszystkie kwestie związane z samowolą budowlaną - procedury, opłaty, odpowiedzialność karna.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/samowola-budowlana-procedury-legalizacyjne-oplaty-odpowiedzialnosc-karna_85556.html

2016-12-16

 Czy zmiany, obejmujące aż 18 ustaw, faktycznie ułatwią życie przedsiębiorcom, a jeżeli tak, to którym? - na temat (nie)rewolucyjnych zmian dla przedsiębiorców, w ramach szumnie ogłoszonego przez rząd pakietu ułatwień dla przedsiębiorców #100zmianDlaFirm, adwokat Agnieszka Adamczewska wraz z aplikantem adwokackim Piotrem Grabarkiem.

http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/7842/_100_zmian_dla_firm___nierewolucyjne_zmiany_dla_przedsiebiorcow

2016-12-05

Oddanie obiektu do użytkowania jest najbardziej wyczekiwanym przez inwestora etapem realizacji inwestycji. Czy każdorazowo występuje konieczność zawiadomienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu? - temat ten porusza adwokat Michał Bisiorek i apl. adwokacki Dominika Bura w najnowszym artykule dla portalu Muratorplus.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/oddanie-obiektu-do-uzytkowania_85526.html

 

2016-11-29

Jakie czekają nas zmiany w związku z projektem ustawy umożliwiającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami wielolokalowymi - wyjaśnia w programie #RZECZoPRAWIE adwokat Marcin W. Cieśliński.

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/161128970-Marcin-W-Cieslinski---Przeksztalcenia-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc.html#ap-

 

2016-11-17

Inwestor inicjujący proces budowlany, projektant przygotowujący projekt budowlany oraz osoby bezpośrednio biorące udział w budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy - jakie są ich obowiązki i uprawnienia w procesie budowlanym punktuje w artykule adwokat Michał Bisiorek z aplikantem adwokackim Dominiką Bura.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/uprawnieni-uczestnicy-procesu-budowlanego_85463.html?podglad=1

2016-11-16

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje przypadki, w których wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu bez zezwolenia twórcy, jednak dotyczy to wyłącznie korzystania w ramach użytku osobistego. Czy zatem udostępnienie zdjęcia na profilu na Facebooku będzie tzw. „dozwolonym użytkiem”? - zapraszamy do lektury artykułu adwokat Małgorzaty Kociszewskiej.

http://nowymarketing.pl/a/11571,umieszczanie-zdjec-w-mediach-spolecznosciowych

Strony