Reklamacje w przewozie międzynarodowym (konwencja CMR)

Reklamacje i roszczenia w międzynarodowym przewozie drogowym towarów zostały uregulowane w Konwencji CMR w sposób dość lakoniczny. Prowadzi to do sytuacji, iż w wielu przypadkach należy sięgać do wypracowanego w tym zakresie orzecznictwa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Dopiero prawidłowa wykładnia przepisów Konwencji CMR dokonana na bazie wydanych już orzeczeń może zapewnić pod względem formalnym skuteczność złożonej reklamacji.

W grudniowym numerze TSL Biznes, adwokat Piotr Grabarek, wyjaśnia kwestie związane z reklamacjami i roszczeniami w międzynarodowym przewozie drogowym towarów.

Data: 
2017-12-20